עיצוב סינרגיסינרגיה היא מצב שבו התוצאה גדולה מסך מרכיביה. כלומר,
כאשר פרט ועוד פרט שווים יותר משניים.


מזמינה אותך ליצור איתי קשר: